Få 20% rabat på bogen: “Kort & godt om didaktik”

Fra i dag og hele maj måned har Dansk Psykologisk Forlag rabat på min bog ‘Kort & Godt om didaktik’.

RABATKODE: DIDAKTIK

Er du studerende på læreruddannelsen, teoretisk pædagogikum, adjunktforløb, lektorprogram eller på pædagoguddannelsen?

Er du uddanner? Så fortæl dine studerende om tilbuddet.


Bogen er til dig, der ønsker et overblik over didaktikfeltet.

Brug den til din kommende eksamensforberedelse.

Bliv klar i spyttet når du bruger de didaktiske begreber.


Se VIDEO HERUNDER – kapitel 3 gennemgang af dansk didaktiks historiske rødder,

  • Denne video præsenterer kapitel 3 i bogen ‘Kort & Godt om Didaktik’
  • I videoen sætter Lea fokus på:  Dansk didaktiks tilgange og historiske rødder, som handler om at man som lærer skal kende til dansk skoletænknings didaktiktradition som på den måde udgør lærerens ‘ståsted’.
  • Lea har andre steder omtalt det som et kompas, altså læreren didaktiske kompas. At man har en retning og man har et udsyn hvorfra man går og spejder derhen hvor man planlægger at gå…
  • Bogen giver dig et overblik over begrebet ’didaktik’.
  • Bogen giver dig viden om didaktikkens grundlæggende fokus på både undervisning og læring.