Fin ANMELDELSE fra Seminarer.dk af ‘Kort & Godt om didaktik’


EN BRUGBAR BOG

Kort & Godt om didaktik er blevet anmeldt fint af Mette Marie Tarp, som er speciallærer i STU i Tønder Ungdomsskole.

Læs hele anmeldelsen HER:

I bogen møder du løbende et symbol med en pære, der henviser til didaktiske refleksioner, og det er en virkelig god metode til lige at stoppe op og reflektere over, hvordan du selv anvender begreberne og gør dem praksisnære i dit daglige arbejde. Efter at have læst bogen er jeg blevet bedre klædt på til at tænke og argumentere didaktisk ud fra egne overvejelser, som jeg løbende har gjort mig.


Som I ved, skal man vide, hvad man står på og hvilke traditioner man kommer fra for at kunne argumentere for og imod nye vinde, når uddannelsesreformerne kommer buldrende. Jeg giver såvel erfarne lærere og lærerestuderende et grundlag for at udvikle viden om dette ståsted i bogen ‘Kort & godt om didaktik’.

KIG med her


Kommende bog ‘Kort & godt om læring’

I skrivende stund er jeg netop i gang med endnu en udgivelse hos Dansk Psykologisk Forlag i serien. Den hedder: ‘Kort & godt om læring’, som jeg har den glæde at skulle skrive sammen med landets førende professor indenfor uddannelsesforskning Ane Qvortrup, godt støttet af vores redaktør Signe Lindskov Hansen.


Læs mere på forlagets hjemmeside

Hvad er didaktik egentlig? Hvilke tanker er den danske folkeskole og tænkningen om undervisning og læring rundet af? Og hvor kommer det fra, når vi taler PISA-resultater, dannelse, færdigheder og læringsfællesskaber? Hvad er lærerens rolle? Og hvad er elevens?
Didaktikken omhandler ikke bare undervisningsmetoder, men er altid bundet op på en argumentation om undervisningens hvorfor. Hvorfor gør du, som du gør i undervisningen? Hvad er rationalerne for planlægningen? Hvad er din intention som underviser?

Kort og Godt om Didaktik – video kapitel 3


Videoens fokus på didaktikken som ståsted

  • I videoen sætter jeg fokus på:  Dansk didaktiks tilgange og historiske rødder, som handler om at man som lærer skal kende til dansk skoletænknings didaktiktradition som på den måde udgør lærerens ‘ståsted’.
  • Jeg har andre steder omtalt det som et kompas, altså lærerens professionelle didaktiske kompas.
  • Et professionelt didaktisk kompas betyder for mig: At man har en retning og man har et udsyn hvorfra man går og spejder derhen hvor man planlægger at gå…

Hvad giver bogen dig?

  • Bogen giver dig et overblik over begrebet ’didaktik’.
  • Bogen giver dig en skelnen mellem ‘Curriculum’ og ’didaktik’.
  • Bogen giver dig viden om didaktikkens grundlæggende fokus på både undervisning og læring.