Forskningsledelse på CBS


Jeg mødtes i går på CBS med min ledersparringsgruppe på kurset i forskningsledelse.

Vi havde inspirerende dialoger og feedback på vores lederspejl.


Det er sundt at spørge nogle af de mennesker omkring sig, hvordan de ser og oplever dig som leder. Det er givende at kunne reflektere på baggrund af den feedback. Står selvforståelsen mon mål med virkeligheden? Ingen leder mestrer alt, men den gode leder kender sine styrker og svagheder og forholder sig aktivt til dem. Dét har vi gjort sammen initieret af CBS kurset. Tak for en skøn dag og med afsluttende mexikansk mad Britt Laugesen, Eva brandt, Poul-Erik Jørgensen, Tine Nordgreen

Tak til CBS Executive fonden for et supergodt planlagt blended forløb som Maj Eskelund faciliterer eminent. Se deres næste forskningslederkursus for 2023 her.

Læs længere nede om mine overvejelser om sammenspillet mellem ledelsesgrundlag, lederspejl og aktionsprocesser i lederens læreproces i egen praksis.


Forskning i faglig ledelse

Jeg har forsket i faglig pædagogisk uddannelsesledelse og også selv praktiseret faglig ledelse og personale ledelse.

I min forskning af ungdomsuddannelsesledere fandt jeg, at vi som ledere i uddannelsessammenhænge må stå på flere roller afhængig af situationen og af, hvad opgaverne kræver. Se mine resultater her i en artikel fra Kognition & Pædagogik om Ledelsens didaktiske positionering – didaktiske roller og det pædagogiske paradoks. Disse roller kommer til udtryk hvis medarbejdere der interviewes til lederspejlet er nuancerede og dette kan give genklang i egen reflektion over praksis.

Se evt. indledningen til hele temanummeret her.

Hent artiklen her:


Ledelseserfaringer – STUK finansieret projekt jeg lavede i 2019

Projektet FPL (Faglig Pædagogisk Ledelse)

Projektet sætter spot på lederens ledelse af medarbejderens faglighed.
Hertil kunne ledelsespejlet være et bidrag ind i den faglig refleksion med medarbejderen.

Når man arbejder med medarbejderudviklingssamtaler bør det – som i FPL-projektet – handle om medarbejderens ståsted i forhold til kerneydelsen. Men også ledere skal reflektere over deres eget ståsted i deres praksis. Det gør ledere fx ved at arbejde med et personligt ledelsesgrundlag, dette er ofte værdimæssigt og intentionelt, og for at det bliver operationelt og meningsfuldt for de mennesker man leder, bør man sætte handling efter værdierne.

I min optik bør et personligt ledelsesgrundlag – for at det bliver virksomt – reflektere den opfattelse medarbejdere har af lederen og derfor kan ledelsesgrundlagets visioner ikke stå alene – her er ledelsesspejlet et godt refleksionsafsæt for at revidere eller i hvertfald se ind i ledelsesgrundlaget.

Og det kunne foregår som det gør i FPL projektet – igennem aktionspreocesser – hvor det er lederen der er aktionsprøvende.