Kort & godt om didaktik


Kalder alle læreruddannere og uddannere til professioner, der kerer sig om undervisning.

Kort & Godt om didaktik bliver nu tryk i endnu et oplag. Det er dejligt, fordi så ved jeg, at bogen gør en forskel.

Som I ved, skal man vide, hvad man står på og hvilke traditioner man kommer fra for at kunne argumentere for og imod nye vinde, når uddannelsesreformerne kommer buldrende. Jeg giver jeres studerende et grundlag for at udvikle viden om dette ståsted i bogen ‘Kort & godt om didaktik’.

KIG med her


Kommende bog ‘Kort & godt om læring’

I skrivende stund har jeg netop lavet en aftale med Dansk Psykologisk Forlag om endnu en udgivelse i serien. Den kommer til at hedde: ‘Kort & godt om læring’, som jeg har den glæde at skulle skrive sammen med Ane Qvortrup, godt støttet af vores redaktør Signe Lindskov Hansen.

Det bliver et godt forår.


Læs mere på forlagets hjemmeside

Hvad er didaktik egentlig? Hvilke tanker er den danske folkeskole og tænkningen om undervisning og læring rundet af? Og hvor kommer det fra, når vi taler PISA-resultater, dannelse, færdigheder og læringsfællesskaber? Hvad er lærerens rolle? Og hvad er elevens?
Didaktikken omhandler ikke bare undervisningsmetoder, men er altid bundet op på en argumentation om undervisningens hvorfor. Hvorfor gør du, som du gør i undervisningen? Hvad er rationalerne for planlægningen? Hvad er din intention som underviser?

Kort og Godt om Didaktik – video kapitel 3


Videoens fokus på didaktikken som ståsted

  • I videoen sætter jeg fokus på:  Dansk didaktiks tilgange og historiske rødder, som handler om at man som lærer skal kende til dansk skoletænknings didaktiktradition som på den måde udgør lærerens ‘ståsted’.
  • Jeg har andre steder omtalt det som et kompas, altså lærerens professionelle didaktiske kompas.
  • Et professionelt didaktisk kompas betyder for mig: At man har en retning og man har et udsyn hvorfra man går og spejder derhen hvor man planlægger at gå…

Hvad giver bogen dig?

  • Bogen giver dig et overblik over begrebet ’didaktik’.
  • Bogen giver dig en skelnen mellem ‘Curriculum’ og ’didaktik’.
  • Bogen giver dig viden om didaktikkens grundlæggende fokus på både undervisning og læring.