Uddannelses CV


Lea Lund har siden 2003 været beskæftiget med undervisningsudvikling. Hun har forskningserfaring dels som forsker på Aarhus universitet og dels som leder på professionshøjskole både i eftervidereuddannelsesregi samt som uddannelses- og forskningsleder i læreruddannelsen.

Hun er repræsentantskabsmedlem for bestyrelsen i Dansk Psykologisk Forlag og bestyrelsesmedlem i Løkkefonden, og sidder i advisory board i Taksinto. Hun er redaktionsmedlem på tidsskriftet Kognition & Pædagogik. Se Lea Lunds erhvervserfarings CV her og hendes uddannelses CV herunder.