Pinsegaver – fra Dansk Psykologisk forlag – Didaktisk opmærksomhed

Pinsegave til alle jer med interesse for
DIDAKTISK OPMÆRKSOMHED OG KOLLEGIAL REFLEKSION
Professionelle læringsfællesskabers kerne


En læselig pinsegave fra Dansk Psykologisk forlag som udgiver Kognition & Pædagogik

– et fagfælle bedømt tidsskrift.

Jeg har været redaktør på et tema-nummer i tidsskriftet Kognition & Pædagogik nr 108.

Se indledningen til temaet.


Herunder får I de seks artikler gratis online fordi dette nummer ikke længere er salgbart fra forlaget.*

Der er stadig fokus på de fagprofessionelles samarbejde – om vi kalder det professionelle læringsfælleskaber eller som jeg har gjort det i dette temanummer: Didaktisk opmærksomhed og kollegial refleksion. Det er alt sammen kernen i dialogen om det faglige arbejde om undervisningen, der er i fokus her.

Dette nummer af Kognition & Pædagogik har almendidaktikken som omdrejningspunkt. Temanummeret opfordrer studerende, undervisere og fagligt pædagogisk personale til at læse artiklerne en ad gangen og debattere disse ud fra deres egen praksis eller egne holdninger.

*INFO: De nye tidsskriftetsumre bliver sendt til døren på årsabonnement og studerende får 50%.
Man kan også rekvirere artiklerne fra bibliotek.dk