Non-affirmativ pædagogik – hvad er det?

Deltog i uddannelsesrådets seminar i går og min opmærksomhed blev særligt fanget af oplægsholdernes teoretisk afsæt for at undersøge elevernes ræsonnementer, nemlig når vi anskuer undervisningen som deliberativ eller som en non-affirmativ pædagogisk tilgang.

Men hvad er non-affirmativ pædagogik?