Tak til FGU direktører og rektorer

Alle landets FGU-direktører og rektorer var samlet på FGU Syd- og Midtfyn i sidste uge, hvor vi drøftede, hvordan man håndterer de politisk dagsordensættende bekendtgørelser i den nu to år gammel Forberedende Grunduddannelse. Jeg havde ivrige og energiske drøftelser med direktørerne og rektorerne på baggrund af de analyser, jeg har lavet af FGUs bekendtgørelser sammen med Susanne Kaatmann.


Vi talte om bekendtgørelsesteksternes opdrag til skolerne

I bekendtgørelsesteksternes intentioner tegner der sig et meget visionært, lettere idyllisk billede og også visse diskrepanser. Analyserne af dokumenterne vidner om en stor drøm for den nye ungeuddannelse. De gode folk fra de 27 FGU skoler havde masser af input og bemærkninger til analyserne, det var en herlig refleksiv eftermiddag.

Konklusionen på min dag med FGU-direktørerne og rektorerne var, at det kræver pædagogisk ledelse og strategisk tæft at følge denne drøm ud i livet. Så jeg ser frem til at følge FGU-skolerne fortsat.

Tak for invitationen til Ene Wolfsberg  og Marie Hoff Larsen 


Læs rapporten her:

Læs opsummeringen her: