Forskningsfokus


Lea Lund har stået for undervisningsudvikling siden 2003. Hun har erfaring dels som forsker på Aarhus universitet og dels som leder i professionshøjskole eftervidereuddannelsesregi samt som uddannelses- og forskningsleder i læreruddannelsesregi. Og de seneste år som seniorforsker inden for sundhedsprofessionelles læring og kompetenceudvikling.

Se erhvervserfarings CV og uddannelses CV på Linkedin.


Lea har hovedsageligt beskæftiget mig med kvalitativ forskning indenfor uddannelsesforskning. Hendes omdrejningspunkt er: uddannelsesforskningen treklang pædagogik, didaktik og psykologi, hvor almen didaktikken står i centrum. Og hendes udgivelser vidner om interesse for både empiriske og teoretiske studier. Og altid med sigte på værdien for den praksis teorien beskuer.

Når Lea beskæftiger sig med faglig ledelse handler det også om læreres praksis, som spænder over læreres erfaringsdannelse gennem egen undervisningspraksis, læreres udvikling gennem (efter)- uddannelsesforløb, læreres forhold til og brug af evidensbaseret viden, læreres refleksioner over og brug af forskellige didaktiske tilgange. Mere specifikt omhandlende teachers thinking traditionen indenfor: folkeskolen, ungdomsuddannelserne samt voksenunderviseres udvikling af didaktiske kompetencer, undersøgt i hendes Ph.d.

Er din institution interesseret i et samarbejde fx om projektsparring, workshops, foredrag eller andet, så læs mere specifikt her.

Lea Lund har fokus på uddannelsesforskningens treklang mellem pædagogik, didaktik og psykologi, hvor almen didaktikken står i centrum.
Se Leas udgivelser her.
Se Leas projektoversigt her.
Se Leas samarbejdsaktører her.

Se testimonials fra Leas samarbejdsaktører her som har deltaget i projekter som udtaler sig om deres faglige udbytte.

Lea er desuden repræsentantskabsmedlem i bestyrelsen i Dansk Psykologisk Forlag og bestyrelsesmedlem i Løkkefonden, samt redaktionsmedlem på tidsskriftet Kognition & Pædagogik.Hvad er Lea Lunds forskningsfokus områder?

 • Uddannelsesforskning overordnet set
 • Didaktikkens muligheder og umuligheder
 • Evidensdebattens udfordringer for pædagogikken
 • Didaktisk refleksion hos det pædagogiske personale – didaktisk belægsanalyse
 • Professionelle læringsfællesskaber
 • Kollegialt samarbejde
 • MUS og GRUS hvor undervisningen udgør et fælles afsæt for samtalen
 • Undervisningsobservation og samtale
 • Undervisningsudvikling
 • Relationskomptetence
 • Klasseledelse
 • Faglig ledelse i pædagogiske og uddannelsesmæssige institutioner
 • Voksnes lærerprocesser – underviseren selv som lærende
 • Lærerudvikling gennem egen praksis samt i (efter)-uddannelsesforløb
 • Lærerholdninger og overbevisninger i fht. didaktiske metoder
 • Voksenunderviserens kompetenceudvikling
 • Educational leadership – Lederens pædagogiske rolle og faglige pædagogiske ledelse

Lea Lunds fokus på ungdomsuddannelsesområdet

 • Har skrevet Ph.d. om VUC læreres læring.
 • Har siddet siddet i den almendidaktiske faggruppe som repræsentant for Aarhus universitet.
 • Har undervist universitetsstuderende i didaktik og formidling med henblik på at blive gymnasielærer.
 • Har varetaget oplæg for kandidater på teoretisk pædagogikum.
 • Har været censor på master i gymnasiepædagogik.
 • Har siddet i styregruppen for FGU-cirkel med forskningsfokus på FGU bekendtgørelser.
 • Har været forskningsleder på flere forsknings- og udviklingsprojekter indenfor ungdomsuddannelsesfeltet.
 • Har udgivet bøger og artikler til ungdomuddannelsesundervisere.
 • Udtaler sig i interviews indenfor gymnasieforskning.

Lea Lunds viden om grundskole og eftervidereuddannelse af lærere

 • Lærebogsforfatter til læreruddannelsesstudiet – Almendidaktik og faget ‘Lærerens grundfaglighed’.
 • Uddannelses- og forskningsleder for læreruddannelsen.
 • Undervisnings- og modul- og pensumansvarlig som underviser på følgende uddannelser der har almendidaktikken, læringsteori og folkskolen som genstandsfelt: Bachelor i generel pædaogik, på bachelor i uddannelsesvidenskab, kandidat i generel pædaogik, kandidat i uddannelsesvidenskab, master i voksnes læreprocesser, master i positiv psykologi.
 • Leder for eftervidereuddannelsen i UC-regi.
 • Fondsprojektansøger og styregruppemedlem på projekter udført i folkeskoler.
 • Se testimonials fra deltagere i Leas forsknings- og udviklingsprojekter her.
 • Se liste over hvilke uddannelser, fonde, kommuner og skoler Lea har lavet opgaver for eller sammen med her.

Lea Lunds forskning fokuserer på treklangen: pædagogik, psykolog og didaktik

 • Hun kerer sig om menneskets udvikling og læring – ligesom psykologien.
 • Hun interesserer sig for hvordan menneskeheden og samfundet tænker opdragelse af individet – ligesom pædagogikken.
 • Hun er optaget af, hvordan den intentionalitet, vi har på vegne af andre kan tilrettelægges – ligesom didaktikken.

Leas faglighed er udviklet under uddannelsesverdenens præmisser

 • Dels som projektledende forskningsassistent på Nationalt Center for Kompetenceudvikling og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.
 • Dels under hendes empiriske og teoretiske ph.d.-studie.
 • Dels som forskningsnetværksleder på CUDiM (Center for UndervisningsUdvikling og Didgitale Medier), Aarhus universitet, som faglig projektansvarlig for forskning og udvikling på ungdomsområdet.
 • Dels i professionshøjskoleregi på UCL først som afdelingsleder i eftervidereuddannelsen ‘Pædagogik & Læring’ og senere som uddannelses- og forskningsleder på Læreruddannelsen.
 • Dels som seniorforsker indenfor sundhedssektoren med opmærksomhed på klinikeres læring i praksis og deres kompetenceudvikling.
 • Dels generelt som forsker, undervisningsudvikler, redaktør og fagbogsforfatter og foredragsholder.