Projekter


Projektaktører

Siden 2003 har Lea løst mange forskellige forsknings- og udviklingsopgaver i samarbejde med og for uddannelsesinstitutioner, organisationer, firmaer, ministerier, styrelser og fonde – se de forskellige aktører.

Testimonials

Lea har afholdt et utal af foredrag, oplæg og udviklet og afholdt forskellige former for forløb og workshops for uddannelsesinsitutioner, for lærerkollegiet og for ledere. Læs testimonials fra deltagere i projekterne, som har oplevet stor værdi i det faglige indhold for deres praksis.

Forsknings- og udviklingsprojekter

Lea har været aktivt involveret på flere niveauer indenfor mange forskellige forsknings- og udviklingsprojekter med formelt afsæt i forskningsuddannelse.

Samarbejde

Lea Lund tilbyder projektsamarbejde, sparring, foredrag, workshop-forløb, pædagogiske dage indenfor forskellige forskningsfunderede temaer.


Tag kontakt til Lea Lund herunder