Projekterfaringer


Lea har været aktivt involveret på flere niveauer indenfor mange forskellige forsknings- og udviklingsprojekter med formelt afsæt i forskningsuddannelse – se uddannelses CV her.


Lea Lunds deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter


FGU forskningscirkel – Forbedrende Grunduddannelse
UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole
2019 – 2021
Rolle: Styregruppemedlem og deltager


Scaling the Continuing Professional Development ‘Leg, kreativitet and learning’

Finansieret af LEGO Fonden
2020 – 2021
Rolle: Projektansøger


Continuing Professional Decelopment ‘Leg, kreativitet and learning’

Finansieret af LEGO Fonden
2019 – 2021
Rolle: Styregruppemedlem


MIL- projektet – Målrettede inkluderende fællesskaber i Esbjerg Kommune

Financieret af Esbjerg Kommune
2019 – 2021
Rolle: Styregruppemedlem


Videre med professionelle læringsfællesskaber

Vejle, Langeland, Middelfart kommuner

Finansieret af A.P.Møller Fonden

2019 – 2021
Rolle: Styregruppemedlem


Videre med professionelle læringsfællesskaber

Vejle og Langeland kommuner

Finansieret af A.P.Møller Fonden

2022 – 2023

Rolle: Projektansøger


EDU:LEAD:Novice – Educational Leadership Novice in higher education

2018 – 2019
Rolle: Forskningsleder


Faglig Pædagogisk Ledelse Skolemodelprojekt

16 ungdomsudannelser og deres leder og lærere vedr. MUS og GRUS

Finansieret af UVM/STUK

2018 – 2019

Rolle: Forskningsleder


KLEO-projektet. Klasseledelse og Erfaringsopsamling i ungdomsuddannelserne
SOSU, HHX, STX

Finansieret af Region MIdtjylland

2017 – 2020

Rolle: Forskningsleder


Gymnasiepædagogisk forskningsenhed

CUDiM (Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier), Aarhus Universitet

2019 – 2019

Rolle: Forskningsenhedstovholder


ROK-projektet. Relationskompetence og Klasseledelse i gymnasiet
HHX, STX

Finansieret af Region Midtjylland

2015 – 2017

Rolle: Forskningsleder


Pædagogik på kanten (pilotprojekt)

Aarhus Universitet

Finansieret af LB-fonden

2015 – 2016

Rolle: Forskningsdeltager


Ph.d. projekt: The teacher’s world: Pedagogical reflections om classroom experiences

Investigating: Teachers of adult learners at VUCs and their professional competence development

’Lærerens verden – almendidaktiske refleksioner over klasserumserfaringer’

2011 – 2014

Rolle: Ph.d. stipendiat


Ph.d. Juniorforskernetværk

Aarhus Universitet

2011 – 2014

Rolle: Netværksopstarter og tovholder


Det samarbejdende klasserum – Cooperative Learning i voksenundervisningen – Nye målgrupper af unge på VUC
VUC’er i Region Hovedstaden

Finansieret af Region Hovedstaden

2009 – 2010

Rolle: Forskningsassistent


Mapping – Systematiske reviews

Clearinghouse for Educational Research

Forskningsmapping finansieret af Det Norske Kunnskapsdepardemant

Forskningsmapping finansieret af Danmarks Evalueringsinstitut

2007 – 2008


Er din institution interesseret i et samarbejde med Lea
fx om projektsparring, faglige forløb, workshops, fordrag eller andet?
Så læs mere fagtema specifikt HER

Læs om Leas forskningsfoki HER