Samarbejdsaktører


Lea Lund har gennem årene løst mange forskellige forsknings- og udviklingsopgaver for skoler, uddannelsesinstitutioner, organisationer, firmaer, ministerier, styrelser og fonde – se de forskellige aktører på listen herunder.

Læs testimonials fra deltagere i projekterne her, som vidner om værdien i det faglige indhold for deres praksis – undervisere såvel som ledere.


Liste over samarbejdsaktører

 • Kalundborg proces skoler (EUD)
 • Præstø Privatskole
 • Rosborg Gymnasium og HF
 • Odense Tekniske Gymnasium (HTX)
 • Medieskolerne i Viborg
 • ZBC Næstved (HHX)
 • KVUC (Københavns VUC)
 • Struer Gymnasium
 • Absalon eftervidereuddannelse
 • Det almenpædagogiske samarebjde på Fyn (STX)
 • VUC Holsterbro
 • VUC Aarhus
 • Institut for odontologi og oral sundhed (EUD, Aarhus universitet)
 • Åbo akademi Vasa Finland – læreuddannelsen
 • HF og VUC Fyn
 • Silkeborg gymnasium
 • Skive College
 • Aarhus Handelsgymnasium
 • Randers statsskole
 • Aarhus VUC
 • Køge gymnasiums ledelse
 • Ordrup gymnasium
 • Skanderborg gymnasium
 • Horsens Handelsgymnasium
 • VUC Lyngby
 • SOSU Herning
 • Aarhus gymnasiers STX lederes netværk
 • FGU Danmark
 • FGU Fyn
 • Teoretisk pædagogikum
 • Læreruddannelsen Silkeborg (VIA)
 • Undervisningsministeriets FVU og ordblindekonference


 • SKUB-projketet
  – Gentofte Kommune
 • ROK-projektet
  – Randers Statsskole, Skive College, Silkeborg Handelsgymnasium 360
 • KLEO-projektet
  – SOSU Herning, VUC Randers, Skive College, Randers Statsskole
 • FPL-projektet
  – Brønderslev Gymnasium og HF, Falkonergårdens Gymnasium og HF, Hasseris Gymnasium, HF&VUC NORD, Oure Kostgymnasium, Ringkjøbing Gymnasium, Risskov Gymnasium, Sankt Annæ Gymnasium, Tørring Gymnasium, VUC Djursland, HF.

 • UKON
 • STUK
 • EMU.dk
 • UVM
 • Region Midtjylland
 • LEGO Fonden
 • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal