Alle udgivelser


Lea Lund har udgivet en lang række af bøger og artikler og er både fagbogsforfatter, redaktør og debattør i medierne. Herunder er en oversigt:
2022 

Højgaard, L (2022) Interview med Lea Lund og Louise Luxhøi: Hjemmearbejde – er det godt for arbejdspladsen? Akademikerbladet, 1. april

Lund, L, Lund, L.S , & Nørgaard, K.H (2022) Debat: DrengeAkademiet har været debatteret, men de langsigtede effekter er imponerende. Altinget 17. marts

Lund, L., & Moll, C. A. (2022). Ledelsens didaktik – Et bud på faglig skoleledelse. Skoleledelse handler om at kvalificere lærerens didaktiske refleksion. Dansk Psykologisk Forlag. 

Lund, L. & Albrechtsen, T. R. & (red.) (2022). Professionsdannelse. Kognition & Pædagogik nr. 1262021 

Albrechtsen, T. R. & Lund, L. (red.) (2021). Online undervisning – fordele og ulemper. Kognition & Pædagogik nr. 122.

Peder Møgelvang & Lund, L. (2021). Didaktisk opmærksomhed på blended learning. I: Albrechtsen, T. R. & Lund, L. (red.) Kognition & Pædagogik nr. 122, (34-56). Online undervisning – fordele og ulemper.

Rasmussen, T. (2021) Interview med Lea Lund og Lene Tanggard om samarbejde på gymnasierne Eksperter: Øget krav om samarbejde sætter arbejdsglæden på spil. Gymnasieskolen 16. december 2021.


Carlsen, A-M. F. & Lund, L., (2021). Akademiske praksisartikler: Tretrinsraketten og det gode samarbejde I: Revy. 43 6. oktober, 3, (9-10).


Rasmussen, T. (2021) Interview med Lea Lund og Ane Qvortrup om gymnasiereformen Reformen har ikke styrket fagligheden. Gymnasieskolen 15. februar 2021

Lund, L (2021). Investigating the educational policies in new youth education in Denmark in the light of the Didaktik tradition. Paper presentation. Symposium. The Curriculum Research Network. Nov. 4th. Syddansk universitet. Nordic Educational Research Association.

Lund, L. & Høy, A.V. (2021). Didaktisk refleksion – fra intention til evaluering på FGU. EMU.dk.

Lund, L. (2021) Undervisernes stejle læringskurve – afledt effekt af Covid-19. Debatindlæg i: Akademikerbladet.dk (7. maj 2021

Vestergaard, A. (2021). Feedback på skriftlige elevprodukter: Potentiale og udfordringer i at give formativ feedback i elevernes skriveproces. Lund, L. (red.) UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. 

Lippert, T. & Tolstrup, M. (2021). Vejlederrollen på FGU: Når alle nu skal være vejledere, hvad skal vejlederne så? Lund, L. (red.) UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Lund, L., & Kaatmann, S. (2021a). Didaktisk og læringsorienteret analyse af FGU-bekendtgørelser. En delopgave fra FGU- forskningscirklen på UCL. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Lund, L., & Kaatmann, S. (2021b). Opsamling på en didaktisk og læringsorienteret analyse af FGU-bekendtgørelser. En delopgave fra FGU- forskningscirklen på UCL. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.


Jensen, J. (2021) Hvordan kan videnskabsteori bidrage i pædagogers praksis? Lund, L. (red.) UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Rahbek, L. (2021) Når pædagoger stimulerer børns kreativitet. Lund, L. (red.) UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. 

Lund, L., (2021) Uddannelsesforsker til ministeren: Tilpas eksamenskrav til krisens vilkår. Altinget 18.1

Skovdal, M. (2021) Flersprogede børn i dagtilbud: – at arbejde med sprogtilegnelse. Lund, L. (red.) UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. 

Kristensen, R., (2021). Pædagogisk udredning af handlemuligheder: Hvad inviterer unge på FGU eller STU med skoleudfordringer os til at se? Lund, L. (red.) UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Brøchner-Nielsen, M., Bektas, H. L., Kristensen, J. D. & Sunesen, M. S. K (2021). Eleven som forsker: – når elever og lærere sammen undersøger og udvikler skolen. Lund, L. (red.) UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. 

Jensen, A., & Christensen, P. B., (2021). Den didaktiske drejeskivemodel: Til folkeskolens projektorienterede arbejde og projektopgaven i et inklusionsperspektiv. Lund, L. (red.) UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. 

Lund, L. (2021) Bliv bevidst om din klasseledelsesstil. EMU.dk.

Lund, L. (2021) Sæt spot på din klasseledelse: Øvelser til læreren og teamet til forløb om klasseledelse og relationskompetence. EMU.dk.

2020 

Tonsberg, S. (2020) Interview med Lea Lund og Karsten Mellon et om ledelse: Stærk pædagogisk ledelse: Fold ørerne ud, og ryk tættere på undervisningen Gymnasieforskning, november 2020

Tolstrup, M., (2020). Lærerens spørgsmål er et vigtigt didaktisk redskab. Lund, L. (red.) UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. 

Burland, M. (2020) Interview med Lea Lund: Coronakrisen har givet lærerne nye muligheder, men det er svært at få de svageste med. Jyllandsposten 20.4. 20.

Lund, L., & Nielsen, M. S. (2020). Forskere svarer centerleder igen: Alle koncepter kræver pædagogisk refleksion. Altinget 26.10.21.

Lund, L., & Nielsen, M. S. (2020). Forskere svarer centerleder igen: Alle koncepter kræver pædagogisk refleksion. Altinget 26.10.21.

Rasmussen, A. & Jensen, A., (2020). Pædagogiske data kan være en øjenåbner –: at arbejde med problemforståelse og problemløsning når praksis skal videreudvikles. Lund, L. (red.) UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. 

Lund, L., Moll, C. A., (2020). Pædagogisk ledelse handler om didaktisk refleksion: Spørg til lærernes begrundelser for undervisningen. Sunesen, M. K. (red.) UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. 

Lund, L., & Nielsen, M. S. (2020). Metodefetichismen står i vejen for den pædagogiske refleksion. Altinget. 

Thorhauge, S., (2020). Dobbelt-loop model til dagtilbud: – Procesværktøj til pædagogers arbejde med refleksioner over praksis. Lund, L. (red.) UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. 

Lund, L. (2020). Gymnasieskolens grundsten – faget og almendidaktikken. I: L. Lund, & L. C. Felby (red.), Nye kompetencer i gymnasiet: Innovative-, digitale-, globale- og karrierekompetencer (19-28). Frydenlund. 

Lund, L., & Felby, L. C. (red.) (2020). Nye kompetencer i gymnasiet: Innovative-, digitale-, globale- og karrierekompetencer. Frydenlund. 

Lund, L. (2020). Klasseledelse i gymnasiet – hvad er det, og hvordan kan du anskue din egen klasseledelse? EMU.dk 

Bork, G. B., (2020). Pædagogens legedeltagelse er afgørende for børn i udsatte positioner. Lund, L. (red.) UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. 


Lund, L. (2020). Lærerens professionelle didaktiske kompas. I K. Bønløkke Braad, & B. Jakobsen (red.), Undervisningskompetence – en grundbog til læreruddannelsen (51-74). Samfundslitteratur. 


Rahbek, L. (2020). Pædagogens blik på barnets leg, glæde og sus i maven. Lund, L. (red.) UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. 

Skovdal, M. (2020). Pædagogens opmærksomhed på barnets perspektiv. Lund, L. (red.) UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. 

Lund, L. (2020). Kort & godt om didaktik. Dansk Psykologisk Forlag.
Anmendelse i Folkeskolen.dk

Lund, L., & Albretchtsen, T. (red.) (2020). Pædagogisk ledelse. Kognition & Pædagogik nr. 117.


Lund, L., (2020). Ledelsens didaktiske positionering – didaktiske roller og det pædagogiske paradoks. Kognition & Pædagogik nr. 117 (50-63).

Lund, L., A.K Boie, M., & Andersen, M. (2019). Faglig Pædagogisk Ledelse – Didaktisk refleksion som grundlag for MUS og GRUS. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. 2019 

Lund, L. (2019). Practical arguments: making teachers’ reflections on teaching practises visible. I: P. E. McDermott (red.), Teacher Training: Perspectives, Implementation and Challenges Nova Science Publishers.

Lund, L., & Robinson, S. (2019). Empowering teachers through reflective educational dialogue: A handout supporting the video material by Lea Lund & Sarah Robinson. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus universitet.

Lund, L. (2019). Lærerens didaktiske vokabular – at skabe sammenhæng mellem undervisningens intention og udførelse. I: A. Qvortrup (red.), Formålsdrevet uddannelse og undervisning (163-184). Dafolo. 

Lund, L. (2019). Lead & Learn: Pædagogisk lederskab Undersøgelse af Gymnasieskolelederes pædagogiske og didaktiske tænkning: Paper med fund vedr. ledelsens didaktiske positionering. At balancere mellem didaktiske roller og håndtere det pædagogiske paradoks. 1-26. Paper præsenteret ved 8. Nordiska Lærerplanskonference 7.-8. november 2019, Vasa, Finland. 


2018 

Lund, L., & Thingholm, H. B. (red.) (2018). Empirisk didaktik: udfordringer, refleksioner og potentialer undersøgt i forskellige pædagogiske praksisser. Dafolo. 

Lund, L. (2018). Refleksioner over klasserumserfaringer. En undersøgelse af VUC-lærerens læring i praksis. I: L. Lund, & H. Balsby Thingholm (red.), Empirisk didaktik: udfordringer, refleksioner og potentialer undersøgt i forskellige pædagogiske praksisser (55-72). Dafolo. 

Lund, L. (2018). When school-based, in-service teacher training sharpens pedagogical awareness. Improving Schools. Vol 23, Issue 1, (online: 2020).  

Robinson, S., & Lund, L. (2018). Når lærere bliver forandringsskabere via didaktisk dialog. Kognition & Pædagogik, nr. 108, 18-32. 

Lund, L. (red.) (2018). Didaktisk opmærksomhed – kollegial refleksion. Kognition & Pædagogik, nr. 108.

Lund, L. (2018). Relationspædagogisk lærerprofil: praktisk vejledning til lærere og ledere. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. 

Lund, L. (2018). Vejledning til den relationspædagogiske lærerprofil (QTI). Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. 2017 

Lund, L. (2017). Anbefaling til den pædagogiske ledelse: Der er potentiale i kollegial didaktisk refleksion. Voksenuddannelse, nr. 122, 11-18. 

Lund, L. (2017). Teachers’ Vocabulary Develops Educational Awareness by Constructing Practical Arguments. Paper præsenteret ved ECER konferencen, d. 21.8 2017, København, Danmark. 

Lund, L. (2017). Hvad ved vi om læreres måder at tænke undervisning på? I: P. Laursen & H.J Kristensen. Didaktikhåndbogen. Teorier og temaer (1 udg., kap. 16. s.341-358). Hans Reitzels Forlag. 

Lund, L. (2017). Didaktisk refleksion: Når lærere sætter ord på egen praksis. Dafolo. 

Lund, L., & Boie, M. (2017). Erfaringsopsamlingsrapport: relationskompetence og klasseledelse i gymnasiet. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. 

Lund, L., & Boie, M. (red.) (2017). Lærererfaringer og gode råd: relationskompetence og klasseledelse i gymnasiet. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. 

Lund, L., & Lund, R. L. (2017). Slutrapport: udvikling, test og validering af QTI-spørgsmål i en dansk gymnasiekontekst. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. 

Lund, L., Cozart, S. M., & Lyneborg Lund, R. (2017). Translation, Cultural Adaptation and Validation of the Questionnaire on Teacher Interaction in Danish High Schools. Working paper. Aarhus university. 


2016 

Lund, L. (2016). How Teachers Reflect on Their Pedagogy: Learning from Teachers’ Pedagogical Vocabulary. Journal of the International Society for Teacher Education, 20(2), 22-35. 

Lund. L. (2016). Metodefetichismen på retur i dansk pædagogik? Dyrk omtanken – didaktisk refleksion kan aldrig blive et hurtigt fix. Kognition og Pædagogik, nr. 101, 88-94. 

Lund, L., & Lund, R. L. (2016). Midtvejsrapport: udvikling, test og validering af QTI-spørgsmål i en dansk gymnasiekontekst. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. 


2015 

Larsen Lund, L. (2015). Lærerens verden – Almendidaktiske refleksioner over klasserumserfaringer. Ph.d. afhandling. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Aarhus Universitet.


2012 

Larsen, Lund. L. (2012). Pedagogical Approaches – Insights for Teachers of Adults. NAFOL Conference: “Teacher Education Research between National Identity and Global Trends”. Trondheim, Norway, May 2012.


2010 

Lund Larsen, L., & Wahlgren, B. (2010). Effects of Teacher Training in Adult Learning : Insight from a Danish Research Project in Progress. In: R. Egetenmeyer & E. Nuissl (ed.). Teachers and trainers in adult education and lifelong learning: professional development Asian and European Perspectives. Peter Lang


2009 

Lund Larsen, L. & Wahlgren, B. (2009). Effects of Teacher Training in Adult Learning: Insight from a Danish Research Project in Progress.  Paper presented at ASEM conference: Teachers and Trainers in Adult Education nad Lifelong Learning. Professional Development in Asia and Eroupe. June 29th. Bergisch Gladbach, Germany.

Lund Larsen, L. (2009). Effekterne af Cooperative Learning: set i et voksenundervisningsperspektiv. Viden der virker. Nationalt Center for Kompetenceudvikling. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Aarhus Universitet.

Lund Larsen, L. (2009). Evidens der virker? en diskussion af hvordan evidens kan kvalificere lærerens pædagogiske praksis. Speciale. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Aarhus Universitet.