Ressourcer


Lea tilbyder flere ressourcer, som I kan finde her på siten. Se temaerne herunder. De fleste af materialerne ligger frit tilgængeligt. Ressourcerne kan også være elementer som indgår i projektsamarbejde, sparring, foredrag, workshop-forløb, pædagogiske dage indenfor følgende tre forskningsfunderede temaer:

Se hvilke uddannelsesinstitutioner, fonde, styrelser og kommuner, der har samarbejdet med Lea om undervisningsudvikling her.

Lea har afholdt et utal af foredrag, oplæg og udviklet og afholdt forskellige former for forløb og workshops for uddannelsesinsitutioner, for lærerkollegiet og for ledere, læs testimonials her.

Lea samarbejder med og er en del af skoleforsker og undervisningsudvikler Micki Sunesens community i hans virksomhed Nordic learning.