VideoerLea Lund er uddannelsesforsker, fagbogsforfatter og redaktør. Herunder er videoer som Lea har medvirket i eller udviklet til projekter og formidling af bøger eller undervisningsudvikling.

Se desuden andre udgivelser af Lea:

Lea beskæftiger sig med kvalitativ forskning indenfor uddannelsesforskning – særligt med fokus på gymnasie- og ungdomsuddannelsesforskningen, men også undervisningsudvikling i relation til læreruddannelsen / grundskole.

Hun arbejder med uddannelsesfeltet både empirisk og teoretisk, hun har samlet set 15 års erfaring som forsker på Aarhus universitet og som leder i eftervidereuddannelsesregi og læreruddannelsesregi i UC sektoren. Læs mere temaspecifikt her


Videoer
Ledelse af didaktisk refleksion – teaser om artikel og bogen ‘Didaktisk skoleledelse’
Kort og Godt om Didaktik

  • Denne video præsenterer kapitel 3 i bogen ‘Kort & Godt om Didaktik’
  • I videoen sætter Lea fokus på:  Dansk didaktiks tilgange og historiske rødder, som handler om at man som lærer skal kende til dansk skoletænknings didaktiktradition som på den måde udgør lærerens ‘ståsted’.
  • Lea har andre steder omtalt det som et kompas, altså læreren didaktiske kompas. At man har en retning og man har et udsyn hvorfra man går og spejder derhen hvor man planlægger at gå…
  • Bogen giver dig et overblik over begrebet ’didaktik’.
  • Bogen giver dig viden om didaktikkens grundlæggende fokus på både undervisning og læring.


Didaktisk optik og vokabular

Lea fortæller her om pointerne fra hendes Ph.d.-projekt ”Lærerens verden – Almendidaktiske refleksioner over klasserumserfaringer”, der viser et skisma mellem VUC-læreres behov for, men knaphed på et pædagogisk-didaktisk sprog og blik.

Didaktisk opmærksomhed på blended learning

Video om artikel i Kognition & Pædagogik nr. 122 Temanummeret: ‘Online undervisning – fordele og ulemper’ skrevet af Peder Møgelvang Pedersen og Lea Lund