Videoer



Lea Lund er uddannelsesforsker, fagbogsforfatter og redaktør. Herunder er videoer som Lea har medvirket i eller udviklet til projekter og formidling af bøger eller undervisningsudvikling.

Se desuden andre udgivelser af Lea:

Lea beskæftiger sig med kvalitativ forskning indenfor uddannelsesforskning – særligt med fokus på gymnasie- og ungdomsuddannelsesforskningen, men også undervisningsudvikling i relation til læreruddannelsen / grundskole.

Hun arbejder med uddannelsesfeltet både empirisk og teoretisk, hun har samlet set 15 års erfaring som forsker på Aarhus universitet og som leder i eftervidereuddannelsesregi og læreruddannelsesregi i UC sektoren. Læs mere temaspecifikt her


Videoer


Empowering teachers through reflective educational dialogue

 • In this video Lea Lund and Sarah Robinson share their Framework for an Educational Reflective Dialogue. We want to show you a couple of examples of how you can work with your innate beliefs, values and experiences and make these visible to yourself. When these are visible, you become aware and are then able to constructively reflect in dialogue with others on how you can change them.

 • This is what we call a reflective educational dialogue, and this is how you build a sound argument that makes your beliefs visible to your self and others. The whole point is to develop a teaching cohort and educational leaders who are extremely good at presenting sound arguments for the educational choices they make. For why they do what they do.

 • Download handout: Empowering teachers through reflective educational dialogue: A handout supporting the video material by Lea Lund & Sarah Robinson.




Ledelse af didaktisk refleksion – teaser om artikel og kommende bog


Didaktisk belægsanalyse




Professionelle læringsfællesskaber

 • KLEO midtvejskonference 13.05.2019
 • Hør forskningsleder Lea Lund forklare, hvordan ledere og lærere sammen kan arbejde med at skabe et professionelt læringsfællesskab på deres skole. Et tema der bliver behandlet yderligere på midtvejskonferencen for projektet “Klasseledelse og Erfaringsopsamling – KLEO” den 13. maj 2019.

 • Arbejdet med skoleudvikling som professionelt læringsfællesskab bygger på, at lederne på skolen kan facilitere gode didaktiske dialoger om praksis, som lærer og leder sammen kan reflektere omkring. Dermed er fokus på det potentiale, der ligger i lærernes tid uden for klasserummets konkrete undervisning og den tid, der går til fælles refleksion.



Kort og Godt om Didaktik

 • Denne video præsenterer kapitel 3 i bogen ‘Kort & Godt om Didaktik’
 • I videoen sætter Lea fokus på:  Dansk didaktiks tilgange og historiske rødder, som handler om at man som lærer skal kende til dansk skoletænknings didaktiktradition som på den måde udgør lærerens ‘ståsted’.
 • Lea har andre steder omtalt det som et kompas, altså læreren didaktiske kompas. At man har en retning og man har et udsyn hvorfra man går og spejder derhen hvor man planlægger at gå…
 • Bogen giver dig et overblik over begrebet ’didaktik’.
 • Bogen giver dig viden om didaktikkens grundlæggende fokus på både undervisning og læring.


Didaktisk optik og vokabular

Lea fortæller her om pointerne fra hendes Ph.d.-projekt ”Lærerens verden – Almendidaktiske refleksioner over klasserumserfaringer”, der viser et skisma mellem VUC-læreres behov for, men knaphed på et pædagogisk-didaktisk sprog og blik.


Faglig pædagogisk ledelse (FPL-projektet)

– STUK financieret projekt med 16 ungdomsuddannelsers ledere landet over og deres lærere.

Læs ledererfaringerne her og læs også om projektet.




MUS-faserne i FPL-projektet

 • Faserne i MUS-konceptet, som Lea har udviklet, og som kan anvendes i forbindelse med ledelsesudvikling og lærerudvikling i gymnasieskolen.




GRUS-faserne i FPL-projektet

 • Faserne i GRUS-konceptet, som Lea har udviklet, og som kan anvendes i forbindelse med ledelsesudvikling og lærerudvikling i gymnasieskolen.



Læsning til MUS og GRUS i FPL-projektet

Som fælles afsæt for FPL projektet havde deltagerne disse læsninger tilknyttet.

Læsning til MUS og GRUS i FPL-projektet



Didaktisk opmærksomhed på blended learning


Video om artikel i Kognition & Pædagogik nr. 122 Temanummeret: ‘Online undervisning – fordele og ulemper’ skrevet af Peder Møgelvang Pedersen og Lea Lund