Erhverserfarings CV


Lea Lund er repræsentantskabsmedlem for bestyrelsen i Dansk Psykologisk Forlag og sidder i advisory board i Taksinto, og er bestyrelsesmedlem i Løkkefonden, samt redaktionsmedlem på tidsskriftet Kognition & Pædagogik. Hun har siden 2003 beskæftiget sig med undervisningsudvikling.

Hun har forskningserfaring dels som forsker og dels som leder i professionshøjskole regi af eftervidereuddannelse, samt som uddannelses- og forskningsleder i læreruddannelsen. Se Lea Lunds uddannelses CV. Læs om hendes bestyrelsesarbejde og se hendes erhvervserfarings CV herunder.