Om Lea Lund


Mit omdrejningspunkt er uddannelsesforskningens treklang mellem: Pædagogik, didaktik og psykologi, hvor almen didaktikken står i centrum.

Jeg har siden 2003 været optaget af undervisningsudvikling. Jeg har uddannelses- og forskningserfaring dels som forsker på Aarhus universitet og dels som leder i professionshøjskole regi i eftervidereuddannelse, samt som uddannelses- og forskningsleder i læreruddannelsen.

Jeg er repræsentantsskabsmedlem – et organ, som rådgiver bestyrelsen – i Dansk Psykologisk Forlag.

Jeg er bestyrelsesmedlem i Løkkefonden, og er advisory board medlem i Taksinto, samt redaktionsmedlem på tidsskriftet Kognition & Pædagogik.

Se mere om mit bestyrelses- og advisory board arbejde her her.

Se min bestyrelsesprofil her

Se mit erhvervserfarings CV her og uddannelses CV her.Er din institution interesseret i et samarbejde med Lea
fx om projektsparring, faglige forløb, workshops, fordrag eller andet?
Så læs mere fagtema specifikt KLIK HER