Leas faglige temaer

Lea Lund har fokus på uddannelsesforskningens treklang mellem pædagogik, didaktik og psykologi, hvor almen didaktikken står i centrum.
Se Leas udgivelser her.
Se Leas projektoversigt her.
Se Leas samarbejdsaktører her.
Se Leas forskningsfoki her.

Lea har grundlæggende fokus på undervisnings- og ledelsesudvikling indenfor følgende områder:

Leas store fokus på ungdomsuddannelsesområdet

 • Har skrevet Ph.d. om VUC læreres læring.
 • Har siddet siddet i den almendidaktiske faggruppe som repræsentant for Aarhus universitet.
 • Har undervist universitetsstuderende i didaktik og formidling med henblik på at blive gymnasielærer.
 • Har varetaget oplæg for kandidater på teoretisk pædagogikum.
 • Har været censor på master i gymnasiepædagogik.
 • Har siddet i styregruppen for FGU-cirkel med forskningsfokus på FGU bekendtgørelser.
 • Har været forskningsleder på flere forsknings- og udviklingsprojekter indenfor ungdomsuddannelsesfeltet.
 • Har udgivet bøger og artikler til ungdomuddannelsesundervisere.
 • Udtaler sig i interviews indenfor gymnasieforskning.

Leas grundlæggende viden om grundskole og eftervidereuddannelse af lærere

 • Lærebogsforfatter til læreruddannelsesstudiet – Almendidaktik og faget ‘Lærerens grundfaglighed’.
 • Uddannelses- og forskningsleder for læreruddannelsen.
 • Undervisnings- og modul- og pensumansvarlig som underviser på følgende uddannelser der har almendidaktikken, læringsteori og folkskolen som genstandsfelt: Bachelor i generel pædaogik, på bachelor i uddannelsesvidenskab, kandidat i generel pædaogik, kandidat i uddannelsesvidenskab, master i voksnes læreprocesser, master i positiv psykologi.
 • Leder for eftervidereuddannelsen i UC-regi.
 • Fondsprojektansøger og styregruppemedlem på projekter udført i folkeskoler.
 • Se testimonials fra deltagere i Leas forsknings- og udviklingsprojekter her.
 • Se liste over hvilke uddannelser, fonde, kommuner og skoler Lea har lavet opgaver for her.

Leas forskning fokuserer på treklangen: pædagogik, psykolog og didaktik

 • Hun kerer sig om menneskets udvikling og læring – ligesom psykologien.
 • Hun interesserer sig for hvordan menneskeheden og samfundet tænker opdragelse af individet – ligesom pædagogikken.
 • Hun er optaget af, hvordan den intentionalitet, vi har på vegne af andre kan tilrettelægges – ligesom didaktikken.
 • Se Lea Lunds faglige forskningsfoki her.

Leas faglighed er udviklet under uddannelsesverdenens præmisser

 • Dels som projektledende forskningsassistent på Nationalt Center for Kompetenceudvikling og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.
 • Dels under hendes empiriske og teoretiske ph.d.-studie.
 • Dels som forskningsnetværksleder på CUDiM (Center for UndervisningsUdvikling og Didgitale Medier), Aarhus universitet, som faglig projektansvarlig for forskning og udvikling på ungdomsområdet.
 • Dels i professionshøjskoleregi på UCL først som afdelingsleder i eftervidereuddannelsen ‘Pædagogik & Læring’ og senere som uddannelses- og forskningsleder på Læreruddannelsen.
 • Dels generelt som forsker, undervisningsudvikler, redaktør og fagbogsforfatter og foredragsholder.

Er din institution interesseret i et samarbejde med Lea
fx. om projektsparring, faglige forløb, workshops, foredrag eller andet,
så læs mere fagtema specifikt HER