Faglig pædagogisk ledelse – Master studerendes praksis i fokus

Hvad har en leder i dagtilbud til fælles med en leder på en efterskole, med en leder på en friskole, med en leder i forsvaret, med en leder i folkeskolen, med en leder i gymnasiet, med en leder på en højskole? De er alle i færd med at dygtiggøre sig på masteren i pædagogisk ledelse på Aalborg Universitet.

De er alle i færd med at dygtiggøre sig på masteren i pædagogisk ledelse på Aalborg Universitet.

Non-affirmativ pædagogik – hvad er det?

Deltog i uddannelsesrådets seminar i går og min opmærksomhed blev særligt fanget af oplægsholdernes teoretisk afsæt for at undersøge elevernes ræsonnementer, nemlig når vi anskuer undervisningen som deliberativ eller som en non-affirmativ pædagogisk tilgang.

Men hvad er non-affirmativ pædagogik?